Zápisy do 1. třídy pro rok 2021/2022

Zveřejnění seznamu přijatých dětí

Zápisy pro rok 2021/22 byly ukončeny. Přijali jsme 14 žáků. Níže naleznete seznam registračních čísel přijatých uchazečů.
Do první třídy můžeme pro školní rok 2021/2022 přijmout ještě dvě děti. Kontaktujte nás prostřednictvím předběžné přihlášky "ZDE".

 

1. Předběžná přihláška

Prosím vyplňte předběžnou přihlášku. Součástí přihlášky je i možnost přihlásit se do programu ScioŠkola nanečisto.

2. ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit jim hodnoty, principy a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly nanečisto se:

  • dítě ve skupině dalších uchazečů zúčastní cca 90 minutového vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kdy bude neformálním způsobem (formou hry či rozhovoru s průvodcem) seznámeno s prostředím školy.  
  • oba rodiče zúčastní cca 30 minut dlouhého pohovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

3. Smlouva o vzdělávání

Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

4. Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku.Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity. 

Pro školní rok 2021/2022 bude do 1. ročníku přijato 16 žáků. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

5. Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 5. 4. 2021, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle +420 775 858 114) nebo emailem (na adrese praha9@scioskola.cz).

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2021 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.